Vilkår 

Online Coaching 

Personlig Trening

Våre vilkår til dere, for og sikre at både 365PT og kundes sikkerhet er ivaretatt.

 

Vilkår ved inngåelse av Personlig trener timer: 

• 365PT skal lage et individuelt treningsprogram, og følge deg gjennom hele treningsøkten.

• 365PT kan utarbeide kostholds program og tips om livsstil hvis du ønsker dette.

• 365PT har taushetsplikt ang. all info som kommer fra deg.

• PT-timen vil skje hos Victus Treningssenter

• PT-timen skal betales på forskudd.

• Ved forsentkomming belastes du for timen.

• Er du forhindret fra å møte til avtalte PT-time må det gis beskjed direkte til PT senest 24 timer før.

• Timer som ikke avlyses innen fristen må betales i sin helhet. Eventuelt må legeerklæring forevises.

• Ved sykdom/fravær hos PT skal PT gi deg beskjed så tidlig som mulig. Det vil da bli gitt tilbud om time hos en annen PT hvis du ønsker dette, hvis ikke avtales ny

Vilkår ved inngåelse av Online Coaching:

  • 365PT vil kontakte deg senest innen 36 timer på virkedager, men uansett innen 72 timer.
  • 365PT setter opp treningsprogram spesifisert til deg
  • Ferdig oppsatte programmer er merket med dette før evt kjøp.
  • 365PT utarbeider kostholdsprogram spesifisert til deg i disse pakkene dette inngår
  • Det skal på ingen måte brukes 2 identiske planer på to forskjellige kunder. 
  • Kunde pliktes til og betale Online Coaching eller andre planer på forskudd.
  • Ved spørsmål rundt ferdige oppsatte programmer fra kunde skal disse alltid svares på innen 24 timer på virkedager.